Zarząd i członkowie OSP

Skład zarządu OSP Stare Bielsko

Dutka Tomasz
Prezes OSP
Jurewicz Czesław
Naczelnik OSP
Grzegorzek Piotr
Z-ca Naczelnika OSP
Broszczak Grzegorz
Skarbnik OSP
Graca Mirosław
Sekretarz OSP
Cisło Alfred
Gospodarz OSP
Kasprzyński Krzysztof
Z-ca prezesa OSP
Białomazur Tomasz
Członek Zarządu OSP
Kraj Dawid
Członek Zarządu OSP

Komisja Rewizyjna OSP Stare Bielsko

Czernik Łukasz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kirszniok Piotr
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Dutka Jacek
Członek Komisji Rewizyjnej