Przejdź do treści

OSP Stare Bielsko

Władze

Łukasz Czernik
(Prezes zarządu)
Czesław Jurewicz
(Wiceprezes - Naczelnik)
Aleksander Mikler
(Z-ca naczelnika)
Tomasz Dutka
(Czł. zarządu)
Grzegorz Broszczak
(Czł. zarządu)
Krzysztof Pawlik
(Czł. zarządu)
Mirosław Graca
(Sekretarz)
Wojciech Krzysztyniak
(Skarbnik)
Rafał Drelich
(Gospodarz)