Sztandar

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bielsku otrzymała swój sztandar w 110 rocznicę istnienia. W sobotę 6 września 1996 roku. Sztanadar na ręce ówczesnego prezesa Zbigniewa Kamienieckiego przekazał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Kania
Sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku.