Historia OSP w Starym Bielsku

Moment założenia tej jednostki potwierdza zapis w Kalendarzu Strażackim z roku 1936, w którym w artykule "Pożarnictwo na Śląsku Cieszyńskim" napisano: "Pierwsza wiejska straż pożarna została założona w Starym Bielsku w 1886 roku, następna w Miedzyrzeczu Górnym w roku 1892. Założycielami byli rolnicy mieszkańcy Starego Bielska. między innymi Batelt, Pisz, Borgiel i Kenig." Nie miała ona do czasu wojny stałej siedziby, więc dokumenty przechowywane w prywatnych domach zaginęły.

Po zakończeniu wojny udało się pozyskać motopompę M 400 i kilkadziesiąt odcinków węża, odkupiono wóz konny od OSP w Aleksandrowicach. W roku 1947 komendant straży w Bielsku-Białej kapitan pożarnictwa Komorowski powołał garnizon pożarniczy, w skład którego wchodziła jednostka ze Starego Bielska.

W tym samym roku wybrano na walnym zebraniu zarząd w składzie: Wojciech Wieliczko - prezes, Jan Kantor - naczelnik, Józef Piwowarczyk, Bolesław Gąsior, Feliks Konieczny, Zenon Wysocki, Antoni Bigas - członkowie

Po przyłączeniu Starego Bielska do miasta w 1978 roku wybrany został nowy komitet budowy pod honorowym przewodnictwem wiceprezydenta miasta Franciszka Oleksego. Pracami kierował Jan Kantor. Do użytku obiekt oddano 17 czerwca 1980 roku. Wkład OSP wyniósł połowę, jak wyliczono na koniec. Komisja miejska wycofała jeden samochód, przydzieliła wysłużonego Stara. Pierwszy samochód z wyposażeniem z prawdziwego zdarzenia pochodził z jednostki Zakładów Chemicznych "Azoty" w Jaworznie, o co starali się Jan Kantor i Jan Kuś. W roku 1987, po dokupieniu parceli, został powiększony plac do ćwiczeń.

źródło: Magazyn Ratuszowy, nr 22/42, 12 września 1996.