Księga pamiątkowa

10 listopada 1946

W niedzielę, dnia 10 listopada 1946 roku odbyło się uroczyste poświęcenie wozu strażackiego i motopompy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku przy współudziale Ojców Chrzestnych.


8 czerwca 1947

W niedzielę, dnia 8 czerwca 1947 roku odbyło się poświęcenie II motopompy przy współudziale Ojców Chrzestnych i Straży Pożarnych.


15 sierpnia 1948

Dnia 15 sierpnia 1948 odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-Lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku.


16 października 1949

Dnia 16 października 1949 odbyło się uroczystoste przekazanie do użytku samochodu pożarniczego przy współudziale władz miejscowych obywateli i organizacji.


5 lipca 1964

W dniu 5 lipca 1964 odbyła się uroczystość przekazania motopompy przy współudziale władz organizacji i społeczeństwa.


27 października 1968

W dniu 27 października 1968 odbyło się uroczyste przekazanie beczkowozu przy udziale władz organizacji i społeczeństwa.


17 czerwca 1980

W dniu 17 czerwca 1980 r. został przeprowadzony odbiór techniczny nowej remizy strażackiej dokonany przez honorowego Przewodniczącego Komitetu Budowy ob. Holekse wiceprzewodniczącego miasta Bielska-Białej. W uroczystości wzieli udział wszyscy wykonawcy:
dyrektor elektr. ob. Rygiel; dyrektor Ciepłowni ob. Gołębiowski, Prezes Spółdzielni Zgoda ob. Bojerowski; Kom. M.Z.T.P. płk. inż Pędzioł; Prezes Kółek Rolniczych ob. Pyka; Urząd Miasta ob. Zuziakowa; architekt miejski Garasinski i cały zarząd OSP


13 czerwca 1984

W dniu 13 czerwca 1984 odbyło się spotkanie ofiarodawców z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej dzielnicy Stare Bielsko. Wojewódzka komenda Straży Pożarnej Katowice przekazała samochód Star 244 beczkowóz z autopompą przez Komende Rejonową w Bielsku-Białej. W spotkaniu brali udział ze strony ofiarodawców Komendant Wojewódzki płk. Baniak i mgr Kuś, który był inicjatorem przydziału samochodu dla OSP w Starym Bielsku, dyr. zakłądu Azoty, przewodniczący Rady Pracowniczej oraz Komendant Rejonowy Jaworzna gdyż ten samochód był własnością tego zakładu z Bielska Komendant Rejonowy płk. inż. Pędział w-ce. prezes Zarządu Miejskigo Mizera oraz cały zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej dzielnicy Stare Bielsko i zaprzyjaźnieni przedstawiciele organizacji Społecznych naszego terenu.