Działalność operacyjna w latach 2007-2011

Z okazji zbliżającego się X Zjazdu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bielsku-Białej, któy odbędzie się 26 listopada o godz. 16:00 w naszej strażnicy, zostało przygotowane podsumowanie oceniające działalność operacyjną oraz przygotowanie jednostek do działań w latach 2007-2011, należy stwierdzić, że był to okres wytężonej pracy. Charakteryzował się szczególnie dużym miejscowym zagrożeniem (podtopienia, wichury, pożary trawy itp.).
W likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń brały udział jednostki ochotniczych straży pożarnych miasta Bielsko-Biała wykazując pełne zaangażowanie, ofiarność, dyscyplinę bojową oraz osobiste poświęcenie.

Ilość wyjazdów jednostek OSP miasta Bielsko-Biała wg danych KM PSP w latach 2007-2011 dane na 30.X.2011 r.

  2007 2008 2009 2010 2011 Razem
P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem
1. Hałcnów 8 14 1 23 10 4 1 15 21 33 1 55 6 37 0 43 1 5 0 6 142
2. Kamienica 3 11 0 14 7 7 0 14 11 23 0 34 8 21 0 29 11 10 1 22 113
3. Komorowice
Śląskie
12 8 0 20 7 7 0 14 10 24 0 34 6 37 0 43 11 21 0 32 143
4. Komorowice
Krakowskie
9 17 0 26 4 11 0 15 8 12 1 21 14 77 0 91 16 14 1 31 184
5. Leszczyny 3 5 0 8 1 7 0 7 2 28 0 30 4 35 1 40 1 33 0 34 120
6. Lipnik 15 10 0 25 9 12 0 21 26 35 0 61 29 52 0 81 20 21 0 41 229
7. Mikuszowice
Krakowskie
1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 8
8. Mikuszowice
Śląskie
1 13 0 14 0 4 0 4 0 3 0 3 0 16 0 16 1 5 0 2 43
9. Stare Bielsko 1 13 0 14 0 0 0 0 12 33 0 45 6 52 1 59 15 22 0 37 155
10. Straconka 5 11 0 16 4 11 1 16 4 34 0 38 4 28 0 32 6 10 0 16 118
  Razem 58 104 1 163 42 63 2 107 96 226 2 324 78 356 2 436 82 141 2 225 1255

 

Nasza jednostka pod względem ilości wyjazdów w okresie 2007-2011 zajmuje 3 miejsce, ten fakt cieszy tym bardziej, gdyż z powodu rozbudowy strażnicy nasza jednostka  w roku 2008 była wygłoszona.