Witamy

Dzielnica Stare Bielsko dla dużej ilości osób Bielska-Białej jest miejscem szczególnym, dlatego że tutaj mieszkają, i tutaj spędzają swój wolny czas, wypoczywając nabierając siły do codziennej pracy.

Dla wielu z nas jest miejscem pracy, które pozwala na osiąganie własnych sukcesów i ambicji oraz zadowolenia i przynosi wymierne korzyści z których utrzymujemy swoje rodziny. My jako Ochotnicza Straż Pożarna jesteśmy częścią tego środowiska i staramy się czuwać aby każdemu z nas żyło się w Starym Bielsku owocnie a w chwili zagrożenia staramy się pomagać często narażając własne zdrowie a nawet życie. W 2006 roku założyliśmy sobie ambitny plan rozbudowy Strażnicy w Starym Bielsku i jak każde stowarzyszenie poszukujemy środków finansowych aby je realizować. Dzięki przychylności i zgodzie Pana Prezydenta Jacka Krywulta przekazanie obiektu Strażnicy i gruntu mienia gminnego Aktem Notarialnym w władanie na czas nieokreślony/ staramy się realizować małymi krokami stany prawne dotyczące obiektu i oczywiście rozbudowy Strażnicy. Prace w tej formie są już na finiszu.

DZIĘKUJEMY za Waszą pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

„Każdy człowiek jest wielki nie przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym umie dzielić się z innymi”